What We Do?


We Are In A Mission To Help The Helpless

Who We Are?


सामाजिक सेवाबाटै समाज परिवर्तन

क्यालिफाेर्निया राज्यमा बसाेबास गरिरहनु भएका तमाम लिम्बु जातिहरुलाइ स‌ंगठित गरी एकताकाे शुत्रमा आवद्द गर्दै लिम्बु जातिकाे भेष, भाषा, लिपि धर्म र स‌ंस्कृतिकाे संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्नुका साथै समूदायकाे रक्षार्थ सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक विकासकाे निम्ति आवश्यक काम गर्ने र समूदायमा आउने आपत विपतमा महत्वपूर्ण सहयाेग गर्ने।

                त्यसका अलवा अन्य संघ संस्था, समूदायहरुसँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्दै विभिन्न सामाजिक सेवामूलक कार्यहरुमा अग्रसर रहने एवं सहयाेग प्रदान गर्ने ।

Team Executive Board Members


We Are In A Mission To Help The Helpless

Tej Phombo
President
Kaman Limbu
Vice President
Shankar Phombo Limbu
Vice President
Nabin Neyong Subba
General Secretary
Kristi Phombo Limbu
Secretary

Tej Phombo
President
Gyaan Yonghang
Vice President
Tara Hang Nembang
Vice President
Shankar Phombo Limbu
Vice President
Kaman Limbu
General Secretary
Sashi Limbu Suhang
Secretary
Bhim Mademba Limbu
Treasurer

L.B. Nembang
President
Mani Raj Hukpa Chongbang
Vice President
Gyaan Yonghang
General Secretary

Who Is Contributing Us?


We Are In A Mission To Help The Helpless

क्यालिफाेर्निया राज्यमा बसाेबास गरिरहनु भएका तमाम लिम्बु जातिहरुलाइ स‌ंगठित गरी एकताकाे शुत्रमा आवद्द गर्दै लिम्बु जातिकाे भेष, भाषा, लिपि धर्म र स‌ंस्कृतिकाे संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्नुका साथै समूदायकाे रक्षार्थ सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक विकासकाे निम्ति आवश्यक काम गर्ने र समूदायमा आउने आपत विपतमा महत्वपूर्ण सहयाेग गर्ने।

                त्यसका अलवा अन्य संघ संस्था, समूदायहरुसँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्दै विभिन्न सामाजिक सेवामूलक कार्यहरुमा अग्रसर रहने एवं सहयाेग प्रदान गर्ने ।

Who Is Contributing Us?


We Are In A Mission To Help The Helpless

क्यालिफाेर्निया राज्यमा बसाेबास गरिरहनु भएका तमाम लिम्बु जातिहरुलाइ स‌ंगठित गरी एकताकाे शुत्रमा आवद्द गर्दै लिम्बु जातिकाे भेष, भाषा, लिपि धर्म र स‌ंस्कृतिकाे संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्नुका साथै समूदायकाे रक्षार्थ सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक विकासकाे निम्ति आवश्यक काम गर्ने र समूदायमा आउने आपत विपतमा महत्वपूर्ण सहयाेग गर्ने।

                त्यसका अलवा अन्य संघ संस्था, समूदायहरुसँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्दै विभिन्न सामाजिक सेवामूलक कार्यहरुमा अग्रसर रहने एवं सहयाेग प्रदान गर्ने ।

Follow us for further information

क्यालिफाेर्निया राज्यमा बसाेबास गरिरहनु भएका तमाम लिम्बु जातिहरुलाइ स‌ंगठित गरी एकताकाे शुत्रमा आवद्द गर्दै लिम्बु जातिकाे भेष, भाषा, लिपि धर्म र स‌ंस्कृतिका...

© 2021 KYC USA. All rights reserved | Powered By Hostbala Technologies Pvt. Ltd.