Tej Phombo
President
Kaman Limbu
Vice President
Shankar Phombo Limbu
Vice President
Nabin Neyong Subba
General Secretary
Kristi Phombo Limbu
Secretary

Tej Phombo
President
Gyaan Yonghang
Vice President
Tara Hang Nembang
Vice President
Shankar Phombo Limbu
Vice President
Kaman Limbu
General Secretary
Sashi Limbu Suhang
Secretary
Bhim Mademba Limbu
Treasurer

L.B. Nembang
President
Mani Raj Hukpa Chongbang
Vice President
Gyaan Yonghang
General Secretary

Follow us for further information

क्यालिफाेर्निया राज्यमा बसाेबास गरिरहनु भएका तमाम लिम्बु जातिहरुलाइ स‌ंगठित गरी एकताकाे शुत्रमा आवद्द गर्दै लिम्बु जातिकाे भेष, भाषा, लिपि धर्म र स‌ंस्कृतिका...

© 2021 KYC USA. All rights reserved | Powered By Hostbala Technologies Pvt. Ltd.